VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Pathologische Anatomie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE84 0682 3050 4359

Ondernemingsnummer: 0446.368.660

Bestuurscomité

Voorzitter: Romaric CROES

Ondervoorzitter: Gabriela BENIUGA

Secretarissen: Jasper BRUYNEEL (N), Vincent RADERMACHER (F)

Penningmeester: Kevin WETZELS

Raadgevers: Kristof COKELAERE, Marie-Françoise DEHOU, Bart LELIE, Isabelle MEIERS, Jean RADERMACHER, Sofie VERBEKE