GROUPEMENT DES UNIONS PROFESSIONNELLES BELGES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES

Zone privee
01.06.2021 11:54 Il y a : 3 yrs
Catégorie : AGENDA

GBS-VBS Webinar - Radiation protection update for pain specialists - 01/06/2021


VBS Webinar - Radiation protection  update for  pain specialists - 01/06/2021

Opleidingen in stralingsbescherming voor algologen zijn schaars. Tevens blijkt dat veel algologen niet in orde zijn met hun administratieve verplichtingen
op dit vlak. Daarom organiseert het VBS, in samenwerking met het FANC, een korte online bijscholing specifiek voor artsen-specialisten die zich bezighouden met pijnbestrijding en in het kader van die activiteit gebruikmaken van röntgenstralen.

Les formations en radioprotection destinées aux algologues sont rares.
De plus, il semble que de nombreux algologues ne sont pas en ordre
avec les obligations administratives liées à cette matière. C’est la raison pour laquelle, le GBS organise en collaboration avec l’AFCN, une formation courte en ligne spécifiquement destinée aux médecins spécialistes qui traitent la douleur et qui utilisent des rayons dans le cadre de cette activité.

PROGRAMME

CONTACT