VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE70 7350 1048 9425

Ondernemingsnummer: 0408.866.678

Bestuurscomité

Voorzitter : A. PEIFFER 

Ondervoorzitter : B. KOVACS

Secretaris-generaal : C. POLITIS

Adjunct-secretaris : E. JOOSEN

Penningmeester : G. VAN HEMELEN

Leden : J. ABELOOS, F. COMBES, K. HENDRICKX, P. LAMORAL, P. LEGRAND, O. LENSSEN, J. VAN DE PERRE