VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Radiotherapie-Oncologie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE21 3100 8718 5003

Ondernemingsnummer: 0446.653.227

Bestuurscomité

Voorzitter : J.-F. DAISNE

Ondervoorzitter : D. VAN GESTEL

Secretaris : M. BROSENS

Penningmeester : J. VANDERICK

Raadgevers : O. DE HERTOGH, I. JOYE, N. JANSEN, Y. NEYBUCH

Raadgever vertegenwoordiger kandidaat-specialisten :  I. JOYE