VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE48 7320 2685 6927

Ondernemingsnummer: 0829.512.227

Bestuurscomité

Voorzitter: G. DOM

Ondervoorzitter: P. LIEVENS

Secretaris: G. CHARLES

Penningmeester: E. PEETERS

Raadgevers: J.P. BEINE, S. CROMMEN, A. DENIS, M. HERMANS, E. MATHY, T. PATTYN, V. RYCKMANS