VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging van Kinderartsen

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE96 0000 2707 3205

Ondernemingsnummer: 0408.734.244

Bestuurscomité

Voorzitter:  M. PLETINCX

Ondervoorzitter:  Y. VANDENPLAS

Nederlandstalig secretaris:  H. VAN HAUTHEM

Franstalig secretaris: M. MICHEL

Penningmeester:  A. BAEL

Afgevaardigde voor Europese aangelegenheden: A. DE GUCHTENAERE

Leden:  A. BARILLARI, J. EVRARD, J. FRANCKX, T. JONCKHEER, P. PHILIPPET