VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische geneeskundige beroepsunie voor Orthopedische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE16 2100 6741 7274

Ondernemingsnummer: 0408.867.272

Bestuurscomité

Past-President: C. VANDER MAREN

Voorzitter: G. DEREYMAEKER

Ondervoorzitter: P. BURTON

Secretaris: J. RONDIA

Penningmeester: B. POFFYN

Leden: Y. BAETEN, Ch. DELLOYE, M. DE ROOSE, Y. FORTEMS, E. JESPERS, F. VAN INNIS, F. VERSTREKEN