VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Kinderneurologie

  • E-specialist
  • Erkenningscriteria
  • Erkenningscommissie
  • Toetreding

Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Kinderneurologie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE80 2100 0402 8077

Ondernemingsnummer: 0436.377.858

Bestuurscomité

Voorzitter: N. DECONINCK

Ondervoorzitter: M. D’HOOGHE

Secretaris: L. DE WAELE

Penningmeester: D. HASAERTS

Leden: A. AEBY, J. BORMANS, G. BUYSE, P. LEROY, H. VERHELST