VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Beroepsvereniging voor Neurochirurgie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE89 0682 3803 4185

Ondernemingsnummer: 408.796.701

Bestuurscomité

Voorzitter: C. GILLIARD 

Ondervoorzitter: F. WEYNS

Secretaris: B. D’HAEN

Penningmeester: J. CEUPPENS

Afgevaardigden VBS : P. FRANSEN, B. PIROTTE