VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in Fysische Geneeskunde en Readaptatie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE04 3840 1657 2031

Ondernemingsnummer: 0829.757.893

Bestuurscomité

Voorzitter: J. DE NEVE 

Ondervoorzitters: P. LINDEN

Secretaris-generaal: P. VAN HAEREN

Adjunct-secretaris: J. DEGRANDE

Penningmeester: D. LEMAITRE

Leden: D. BOBBAERS, G. BRANDS, A. DEBUYSSCHER, K. ELSEN, F. MOOR