VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Beroepsvereniging van de Belgische geneesheren-specialisten in Inwendige Geneeskunde

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE20 0017 7535 7856

Ondernemingsnummer: 408.866.480 

Bestuurscomité

Voorzitter: J. BOCKAERT (a.i.)

Ondervoorzitter : M. VANHAEVERBEEK

Secretaris : J. BOCKAERT 

Penningmeester : P. VAN DURME

Leden : P. DAMOISEAUX, F. HELLER, G. MOORKENS