VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging voor Maag-Darmartsen

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE41 0682 2949 0610

Ondernemingsnummer: 0408.861.631

Bestuurscomité

Voorzitter: J.L. COENEGRACHTS

Secretaris: C. DE GALOCSY

Penningmeester: H.N. BUSCHER

Leden: B. BASTENS, G. DEBOEVER, A. SARAFIDIS, F. VANDENBUSSCHE, C. VERSLYPE

Gewestelijke adviseurs: J. ARTS, P.-J. CUYLE, L. MORTIER, K. LOWETTE