###HTMLVIEW###

De Belgische Beroepsvereniging voor ORL en Gelaat- en Halschirurgie organiseert haar statutaire algemene vergadering op zaterdag 5 april 2014 om 13.30

Geachte Dokter,

 

De Belgische Beroepsvereniging voor ORL en Gelaat- en Halschirurgie organiseert haar statutaire algemene vergadering op zaterdag 5 april 2014 om 13.30 u naar aanleiding van de lentevergadering ORL-NKO in het Paleis der Academiën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel.

 


- De dagorde van deze algemene vergadering en het beknopt verslag van de algemene vergadering van 2013 worden u per post bezorgd.

 


- De presentaties van het symposium ORL PRO 2013 (21.09.2013) zijn downloadbaar op de minisite van de vereniging

 

 Met vriendelijke groet,

VBS-GBS

© 2013 VBS-GBS Secretariaat

Kroonlaan, 20 - 1050 Brussel

Tel. : (02) 649 21 47 - Fax : (02) 649 26 90 | Email info@vbs-gbs.org

Het VBS wenst uw persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen. Deze mailing werd uitgevoerd met inachtneming van de regels om veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen. Dit bericht werd gestuurd naar het e-mailadres dat u ons meegedeeld hebt voor het uitwisselen van informatie. Om uit te schrijven: webmaster@vbs-gbs.org