VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login
19.08.2015 15:38 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: NEWS

Dynamisch kadaster van artsen 2004-2012 (FOD Volksgezondheid - mei 2015)


1Methodologie26Pathologische anatomie
2Huisartsgeneeskunde27Klinische biologie
3Pediatrie28Radiodiagnose
4Geriatrie29Nucleaire geneeskunde
5Oftalmologie30Psychiatrie (3 titels)
6Otorinolaryngologie (neus-keel-oor)  30 aKinder- en jeugdpsychiatrie
7Dermato-venerologie  30 bVolwassenenpsychiatrie
8Urgentiegeneeskunde  30 cPsychiatrie (oude titel)
9Acute geneeskunde31Neuropsychiatrie
10Inwendige geneeskunde32Neurologie
  10 aInwendige geneeskunde met bekwaamheid
in de endocrino-diabetologie
33Arbeidsgeneeskunde
  10 bInwendige geneeskunde met bekwaamheid
in de klinische hemat
ologie
34Beheer van gezondheidsgegevens
  10 c

Inwendige geneeskunde met bekwaamheid
in de ne
frologie

35Gerechtelijke geneeskunde
  10 dInwendige geneeskunde - basis en residuaire bekwaamheden36Verzekeringsgeneeskunde en
medische
e
xpertise
11Cardiologie37Aanvullende analyse: urgentiegeneeskunde,
acute geneeskunde of bekwaamheid in
urgen
tiegeneeskunde
12Gastro-enterologie38Aanvullende analyse: houders van de
bijkomende tit
el intensieve zorgen
13Pneumologie39

Aanvullende analyse: Neuropsychiatrie of
Neurologie

14Reumatologie40Aanvullende analyse: fysische geneeskunde
en revalidatie of bijzondere bekwaamheid
functionele en professionele revalidatie van
gehandicapt
en
15Fysische geneeskunde en revalidatie41Aanvullende analyse: Artsen zonder
specialisme of erkenning
16Medische oncologie42

Samenvatting: RIZIV-specialismen (m.u.v.
huisartsgeneesk
unde)

17Radiotherapie–oncologie43Samenvatting: Artsen in opleiding
18Anesthesie-reanimatie44Synthesetabel plancad per gemeenschap
19Heelkunde

 

20

Plastische, reconstructieve en esthetische

heelkunde
21Neurochirurgie
22Stomatologie
23Orthopedische heelkunde
24Gynaecologie-verloskunde
25Urologie

Bron: website FOD Volksgezondheid, Publicaties van de Planningscommissie