VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Artikel 20, § 1, c): Gastro-enterologie

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 en 2 zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 20, § 1, c (Gastro-enterologie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 508(03) van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1 (OPGEHEVEN VANAF 01.07.2003 - BS 20.10.2015)

VRAAG

Plaatsen van een sonde van Miller-Abbot tot aan het jejunum, onder scopie met televisie.

ANTWOORD

Het plaatsen van een sonde van Miller-Abbott tot aan het jejunum, moet worden geattesteerd onder nr. 472135 - 472146 ** Darmcatheterisatie, inclusief scopie K 10.

De scopie met televisie die daarbij wordt verricht, mag niet worden geattesteerd krachtens de omschrijving van verstrekking nr. 459115 - 459126 Radioscopie met beeldversterker en televisie in gesloten keten in de operatiekamer in de loop van een heelkundige of orthopedische bewerking N 40. 

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Hoe moeten:

1) de resectie van een invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie van het rectum langs het lumen van de aars en

2) de elektrocoagulaties voor de plaatselijke recidieven van de invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie geattesteerd worden?

ANTWOORD

1) De resectie van een invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie langs het lumen van de aars moet, per volledige behandeling worden geattesteerd onder nr. 353231 - 353242 ° Wegnemen of uitroeien door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie) van allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet traumatische letsels, volledige behandeling K 40.

2) De elektrocoagulaties voor de plaatselijke recidieven van die invasieve of potentieel invasieve hypermitotische celproliferatie moeten eveneens worden geattesteerd onder nr. 353231 - 353242 ° K 40. 

INTERPRETATIEREGEL 03 (van kracht sinds 16.01.2012)

VRAAG

Kan operatieve hulp aangerekend worden bij de verstrekking 473211-473222 Volledige resectie met diathermische lus van één of meerdere poliepen van het colon naar aanleiding van een colonoscopie links of van een volledige colonoscopie K 225?

ANTWOORD

De verstrekking 473211-473222 geeft geen aanleiding tot de vergoeding van de operatieve hulp : het gaat hier om een endoscopische ingreep die slechts tussenkomst vergt van één uitvoerder; de operatieve hulp is dus onbestaande.