VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Artikel 14 b: Neurochirurgie

Van kracht sinds 13.3.2002, tenzij anders vermeld.

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht van 28.06.2005 tot 31.12.2011) (opgeheven)

VRAAG

Welk nomenclatuurnummer mag een geneesheer-specialist voor neurochirurgie, aanrekenen voor het plaatsen van een nervus vagusstimulator bij epilepsiepatiënten?

ANTWOORD

De verstrekking 232853 - 232864 Installatie van een definitieve neurostimulator met heelkundig plaatsen van de elektrode in intradurale positie K 150 mag worden geattesteerd.